Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill stärka tryggheten och säkerheten för barn och unga i hem för vård eller boende

Publicerad

Regeringen avser att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå förbättringar av vården vid HVB. Utredaren ska lämna förslag på både hur en mer individbaserad vård kan se ut och eventuella utökade befogenheter för personal vid HVB. Syftet är att stärka tryggheten och säkerheten för barn och unga i hem för vård eller boende, en viktig del av vårdkedjan.

– Det rekryteras tre barn och unga om dagen till de kriminella gängen. Situationen är akut. Vi lägger nu om politiken. Vården på HVB ska bli mer individanpassad. Olika ungdomar har olika problem, då behövs också olika lösningar. Det förebyggande arbetet är inte ett politiskt mantra utan innehåll. Det är konkret lagstiftning för att lösa konkreta problem. Steg för steg gör vi Sverige tryggare, säger statsminister Ulf Kristersson. 

– Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. Barn och unga som placeras i samhällets vård har rätt till en trygg och säker vård. För att säkerställa detta fortsätter regeringen sitt arbete med att stärka arbetet i hela vårdkedjan för barn och unga, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Ett barn som tillfälligt eller varaktigt inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd. När barn och unga placeras i ett annat hem än det egna är den vanligaste placeringsformen familjehem. Andra placeringar sker i hem för vård eller boende (HVB), i stödboende eller i Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem. Barn och unga som vistas i HVB har antingen placerats där med stöd av socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU.

Det finns i dag stora utmaningar inom HVB-vården. Det förekommer exempelvis vapen och droger vid HVB och det händer även att barn och unga som placerats i HVB utnyttjas och rekryteras av kriminella nätverk för att begå brott. Genomförandet av vården försvåras dels av att personalen i dag inte har de befogenheter som krävs för att upprätthålla trygghet och säkerhet, och dels av att barn och unga med olika vårdbehov placeras gemensamt. Detta medför att barn och unga fortsatt kan utsätta sig själva och andra för de risker som också ligger till grund för placeringen.

Vården vid HVB är en viktig del av vårdkedjan som förutsätter trygghet och säkerhet för både placerade barn och unga och personal. Personalen ska kunna ge stöd och skydd för att förhindra en fortsatt skadlig utveckling och främja en positiv utveckling.

Mot bakgrund av detta avser nu regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera hur en ökad differentiering av vården vid HVB kan göras för att bättre tillgodose barns och ungas individuella vårdbehov och rättigheter. Vidare ska utredaren också utreda behovet av och förutsättningarna för att införa särskilda befogenheter vid HVB, bl.a. när det gäller begränsning av vistelse utanför HVB, begränsning av elektronisk kommunikation, urinprovskontroll, rumsvisitation samt omhändertagande av otillåtna föremål vid HVB.

Uppdraget ska redovisas senast den 9 maj 2025.

 

Presskontakt

Hanna Strömberg
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg
Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.