Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny läkemedelsstrategi med fokus på förbättrad tillgänglighet, användning och utvecklingen av nya läkemedel

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny läkemedelsstrategi som innehåller regeringens förslag till inriktning av arbetet för den innevarande mandatperioden, det vill säga för perioden 2024–2026. Den nationella läkemedelsstrategins vision är som tidigare rätt läkemedelsanvändning till nytta för patienten och samhälle.

– Med den här strategin vill regeringen lyfta viktiga frågor inom läkemedelsområdet så att vi kan åstadkomma bättre läkemedelsbehandling för Sveriges medborgare. Utgångspunkterna är att patientsäkerhet ska vara en självklar grund för alla delar i den dagliga hanteringen av läkemedel, att läkemedlen finns tillgängliga och att vi ska kunna ta nästa steg i behandlingen av svåra sjukdomar genom tillgång till nya och innovativa produkter, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Strategin för 2024–2026 bygger på tre fokusområden:

  1. tillgänglighet till nya och gamla läkemedel,
  2. läkemedelsbehandling och läkemedelshantering, samt
  3. utveckling av nya läkemedel och kliniska prövningar.

Frågor om tillgänglighet är viktiga bland annat utifrån perspektivet att antalet restsituationer av läkemedel fortsätter öka. Inom området läkemedelsbehandling och läkemedelsanvändning går det att notera ett stort antal olika frågor såsom exempelvis frågor om kompetens om läkemedel och läkemedelsbehandling hos dem som arbetar nära patienterna, men också att kompetens inom läkemedelsområdet nyttjas på rätt sätt. Frågor om läkemedelsforskning och kliniska prövningar är prioriterade för regeringen och även detta lyfts i strategin.

I likhet med tidigare strategier är genomförandet avhängig såväl en aktiv samverkan med, som delaktighet från berörda aktörer. Läkemedelsverket har fått i uppdrag att samordna och följa upp arbetet inom ramen för regeringens nationella läkemedelsstrategi och ska årligen lämna en redovisning med uppföljning.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...