Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkt satsning för att öka användningen av fysisk aktivitet på recept

Publicerad

Regeringen ökar medlen inom ramen för satsningen på fysisk aktivitet på recept, FaR, i syfte att öka förskrivningen och bidra till en mer jämlik användning över hela landet. Under 2024 ska Socialstyrelsen fördela 59 miljoner kronor till regionerna för att öka användningen av FaR.

– Fysisk aktivitet på recept är en kostnadseffektiv och evidensbaserad behandlingsmetod som kan bidra till hälsa i alla grupper. I vissa fall kan den vara lika effektiv som läkemedel. Nu stärker vi satsningen på att öka förskrivningen och användningen av fysisk aktivitet på recept och säkerställa att tillgången till den här metoden är lika över hela landet, säger socialminister Jakob Forssmed.

Socialstyrelsen har sedan 2023 ett uppdrag som syftar till att öka användningen av Fysisk aktivitet på recept och att användningen ska bli mer likvärdig över landet. Inom ramen för uppdraget har Socialstyrelsen bland annat fördelat 37 miljoner kronor till regionerna för ökad förskrivning och följsamhet av fysisk aktivitet på recept. 

Regeringen har idag beslutat om att medlen för att genomföra ändamålsenliga insatser som syftar till att öka dels förskrivningen av FaR och följsamheten till förskrivna FaR förstärks och att uppdragstiden förlängs. Socialstyrelsen ska under 2024 fördela 59 miljoner kronor till regionerna för dessa insatser. Socialstyrelsen ska också fördela 4 500 000 kronor till professionsorganisationer för insatser som syftar till att stödja införandet av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Regeringen har också beslutat att Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, inom ramen för regeringens satsning på FaR fortsatt ska utveckla kunskapsstödet Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, inbegripet en digital version av kunskapsstödet.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...