Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Delad hälsodata – dubbel nytta Regler för ökad interoperabilitet i hälso- och sjukvården SOU 2024:33

Publicerad

Texten Delad hälsodata - dubbel nytta

Utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse har analyserat och föreslagit ändamålsenliga och samhällsekonomiskt effektiva åtgärder som bedöms vara motiverade för att åstadkomma en bättre och säkrare informationsförsörjning av hälsodata mellan system och aktörer.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat:

  • att E-hälsomyndigheten ska ansvara för att ta fram och förvalta interoperabilitetslösningar för hälso- och sjukvården.
  • att det ska finnas ett rådgivande organ inom E-hälsomyndigheten som ska heta Rådet för hälso- och sjukvårdens interoperabilitet.
  • att föreskrifter ska kunna utfärdas för den frivilliga delningen av patientuppgifter som vårdgivare redan i dag har möjlighet till genom lagen om sammanhållen vård- och omsorgs-dokumentation.
  • en skyldighet för vårdgivare att göra vissa uppgifter om en patient som behövs för en effektiv och säker vård tillgänglig för andra vårdgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
  • att både kraven på hur uppgifterna ska delas och kravet på att uppgifter delas ska bli föremål för statlig tillsyn. 
  • att IVO ska utöva tillsyn över om vårdgivarna delar datamängder på anvisat sätt.
  • att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att fördela ett riktat statsbidrag för kompetenshöjande insatser.
  • att det ska införas en skyldighet för Socialstyrelsen att beakta de interoperabilitetslösningar för hälso- och sjukvården som tagits fram av E-hälsomyndigheten.

Beställ tryckta exemplar

Laddar...