Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya och effektivare möjligheter att ta kriminellas tillgångar

Publicerad

För att strypa den kriminella ekonomin föreslår regeringen i en lagrådsremiss en ny förverkandelagstiftning. Syftet är att skapa nya och effektivare möjligheter att ta kriminellas tillgångar.

Ladda ner:

– För att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten måste vi strypa den kriminella ekonomin. Det måste därför finnas kraftfulla verktyg för att ta brottsvinster från kriminella. Det är inte minst ett sätt att slå mot gängens toppskikt. Nu flyttar vi fram positionerna och ger rättsväsendet möjlighet att ta oförklarade kontanter och lyxartiklar, även utan konkret brottsmisstanke, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en förenklad och mer effektiv förverkandelagstiftning. Det handlar bland annat om en ny förverkandeform, som gör det möjligt att ta tillgångar med brottsligt ursprung från kriminella, oavsett om det kan bevisas att någon har begått ett konkret brott.

Förslaget innebär att det blir möjligt att förverka egendom som inte står i rimlig proportion till en persons lagliga förvärvskällor. Konkret innebär det att en person som till exempel har stora mängder kontanter, stora banktillgodohavanden eller lyxartiklar ska bli av med dem om han eller hon inte har inkomster som står i proportion till egendomen och inte heller kan förklara varifrån den kommer.

Ett självständigt förverkande ska prövas av domstol och utredningen ska ledas av åklagare. I vissa fall ska också den enskilde ha rätt att företrädas av ett rättsligt biträde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2024.

Förslagen i lagrådsremissen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...