Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att ta fram ett informations- och utbildningsmaterial om vikten av att vittna Diarienummer: Ju2024/01073

Publicerad

Brottsoffermyndigheten uppdras att ta fram och sprida ett informations- och utbildningsmaterial om vikten av att vittna. Syftet med uppdraget är att få fler att vittna, informera om det föreslagna systemet med anonyma vittnen samt att förbättra den allmänna kunskapen hos vittnen, brottsoffer och andra om hur brottmålsprocessen fungerar samt vilka rättigheter och skyldigheter ett vittne har.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 29 september 2025. Av redovisningen ska framgå vilka informations- och utbildningsinsatser som myndigheten har genomfört tillsammans med övriga berörda, vilka målgrupper som träffats av insatserna och en bedömning av effekterna.

Laddar...