Hoppa till huvudinnehåll

Förslag om nya energipolitiska mål inför den kommande energipolitiska inriktningspropositionen

Publicerad

En ny energipolitisk inriktning behövs för att möta samhällets ökade behov av el och samtidigt säkerställa god försörjningstrygghet. Mot denna bakgrund remitterar Klimat- och näringslivsdepartementet en promemoria med förslag till leverenssäkerhetsmål och planeringsmål för elsystemet. Remitteringen är ett steg i arbetet med att ta fram en energipolitisk inriktningsproposition.

– För att möjliggöra den gröna omställningen av industri och transporter krävs stora mängder fossilfri el till konkurrenskraftiga priser. Nu tas ytterligare ett steg för att sätta upp ett nytt leveranssäkerhetsmål och planeringsmål. Nu genomför vi en bred förankring av målen inför att propositionen lämnas till riksdagen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

I Tidöavtalet redovisades ett antal reformambitioner vad gäller de energipolitiska målen som ska förverkligas under mandatperioden. Ambitionen om att ändra det energipolitiska målet om 100 procent förnybar elproduktion till 100 procent fossilfri är redan genomförd. Arbetet med att ta fram ett leveranssäkerhetsmål och ett planeringsmål har pågått sedan regeringen tillträde. Regeringen avser att föreslå utformningen av dessa mål för riksdagen i en energipolitisk inriktningsproposition.

Inför att den energipolitiska inriktningspropositionen ska läggas fram till riksdagen är det angeläget att ge berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter på förslagen om leverenssäkerhetsmål och planeringsmål för elsystemet. Därför remitterar Klimat- och näringslivsdepartementet en promemoria om dessa energipolitiska mål. I promemorian ingår också en bedömning om att det finns behov av att se över nuvarande energieffektiviseringsmål. Överläggningar med andra politiska partier äger också rum som en del i arbetet med framtagande av målen.  

Remisstiden pågår till den 31 januari 2024.

Presskontakt

Marcus Jonsson
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...