Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sjukvårdsministern besöker Halland

Publicerad

Den 15 november besöker sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Halmstad, Halland. Detta är det andra regionsbesöket, under mandatperioden kommer sjukvårdsministern besöka alla regioner för att föra en dialog om hälso- och sjukvården i regionen och besöka dess verksamheter.

Sjukvårdsministerns resa till Halmstad inleds med ett verksamhetsbesök på Hallands sjukhus där man bland annat arbetat framgångsrikt med precisionsmedicin i vården av patienter med hjärtsvikt. Sjukvårdsministern kommer att göra en rundvandring på avdelningen för klinisk fysiologi samt samtala med personal på hjärtmottagnigen. Ministern kommer även göra ett verksamhetsbesök på vårdcentralen i Andersberg för att träffa personal och få veta mer om närsjukvårdens arbete och arbetssätt.

Efter lunch träffar sjukvårdsministern ledningen i Region Halland på regionkontoret för en hälso- och sjukvårdsdialog. Under mötet deltar bland andra Mikaela Waltersson, ordförande i Regionstyrelsen, och Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det kommer att finnas tid för media i anslutning till besöket på Vårdcentralen i Andersberg. För anmälan, mer information och intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Joel Apelthun.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun