Pressinbjudan: Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg

Publicerad

Idag torsdag den 2 november bjuder klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari in till pressträff tillsammans med energi- och näringsminister Ebba Busch, minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och näringsutskottets ordförande Tobias Andersson om regeringens nästa steg för att underlätta för ny kärnkraft.

Tid:
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Regeringens pressrum Rosenbad, ingång Drottninggatan 1, eller digitalt via Zoom.

Praktisk information: Obligatorisk föranmälan via e-post till Elina Helte, se presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation. Anmälan sker senast torsdag den 2 november kl. 10.15.

Inpassering från kl. 11.15. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer de som är på plats att vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.

För att klara klimatomställningen behöver energipolitiken utvecklas och ta höjd för att kunna möta en ökad elanvändning som kan uppgå till minst 300 TWh år 2045. Senast till år 2040 har samarbetspartierna målsättningen att Sverige ska ha 100 procent fossilfri elproduktion, så att industrin och transportsektorn kan elektrifieras och sluta använda fossila bränslen.

Presskontakt

Elina Helte
Presskommunikatör
Mobil 076-1341387
e-post till Elina Helte
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Benjamin Onne
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-102 35 41
e-post till Benjamin Onne
Mikael Strömberg
Pressassistent Sverigedemokraterna
Telefon 010 – 101 98 00
e-post till Mikael Strömberg

Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg

Det första steget handlade om att ta bort begränsningen att en ny reaktor bara får uppföras om den ersätter en permanent avstängd reaktor och att nya reaktorer kan uppföras på andra platser än där det redan finns en reaktor.