Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nu stoppas utländska företagsköp som kan skada Sverige

Publicerad

(Ny version) Riksdagen har tidigare beslutat om en ny lag som innebär att investeringar som kan utgöra säkerhetsrisker ska kunna granskas av en särskild granskningsmyndighet och, om det är nödvändigt, förbjudas. Lagen träder i kraft den 1 december. I dag har regeringen utsett Inspektionen för strategiska produkter (ISP) till granskningsmyndighet.

Utländska direktinvesteringar är en viktig del av det svenska näringslivets utveckling. Samtidigt är strategiska förvärv ett av de sätt som främmande makt använder sig av för att uppnå fördelar mot andra stater.

Den nya lagen om utländska direktinvesteringar med kompletterande förordningar skapar förutsättningar för att, om nödvändigt, hindra utländska investeringar i svenska företag vars verksamhet, information eller teknik har betydelse för Sveriges säkerhet eller för allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.

I dag har regeringen fattat beslut om förordningar till lagen. Genom beslutet utses Inspektionen för strategiska produkter (ISP) till granskningsmyndighet och får möjlighet att granska utländska direktinvesteringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet, exempelvis i form av samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet.

I två bilagor till en av de nya förordningarna preciseras vidare lagens tillämpningsområde när det gäller framväxande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi samt kritiska råvaror och metaller och mineral.

Det nya regelverket träder i kraft den 1 december 2023.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl

Rättelse

I en tidigare version stod det att det var regeringen som beslutat om en ny lag som berör utländska direktinvesteringar. Det är riksdagen stiftar lagar i Sverige.