Klimatpolitik för att nå hela vägen till nettonoll – tilläggsöverenskommelse till Tidöavtalet

Publicerad

Tidöpartierna har idag presenterat en ny överenskommelse om klimatpolitiken inom ramen för Tidöavtalet. Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045 ligger fast. De nationella etappmålen är viktiga kontrollstationer på vägen mot nettonollutsläpp. Arbetet med klimatomställningen kommer framöver att utgå från tre övergripande principer:

Ladda ner:

En global fråga kräver globala svar. Det är genom internationellt samarbete, kunskapsutbyte och frihandel som vi kan åstadkomma en framgångsrik omställning. EU är en central aktör såväl för att påverka utsläppen inom Unionen som att driva på omvärlden. Utan engagemang från jättar som USA, Kina, Indien och Brasilien klarar vi inte denna globala utmaning.

Teknikutveckling och massiv ökad användning av fossilfri el är en förutsättning i Sverige och alla andra länder. I Sverige är utbyggd kärnkraft den enskilt viktigaste åtgärden för att vi ska kunna minska våra utsläpp nationellt genom elektrifiering av transporter och industri. Vår kommande färdplan för ny kärnkraft är en omistlig pusselbit i retorik och praktik.

Klimatomställningen kan bara lyckas om den sker i en ekonomi som växer. Legitimitet hos medborgarna är en förutsättning för omställningen som också bygger på möjligheterna att hitta effektiva styrmedel, där förutsättningarna och levnadsstandarden för enskilda, hushåll och företag inte stagnerar och där hela landet och alla samhällsgrupper har jämbördiga möjligheter i omställningen. Insatser ska därför göras där vi får mest utsläppsminskningar – klimatpolitiken behöver bli mer kostnadseffektiv.

Samarbetspartierna står bakom de nationella klimatmålen och ser etappmålen som viktiga kontrollstationer på vägen mot nettonollutsläpp senast år 2045.

- Att få bort klimatutsläppen är en av vår tids största utmaningar. Med dagens klimatöverenskommelse mellan Tidöpartierna lägger vi grunden för en mer effektiv klimatpolitik med mer fossilfri el och förstärkt internationellt samarbete, säger statsminister Ulf Kristersson.     

- Utan elektrifiering ingen klimatomställning. Vi tar gemensamt ansvar för att omställningen ska tjäna Sverige väl, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

- Samarbetspartierna är överens om att Sverige ska bedriva en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att nå våra klimatmål. Vi har en stark enighet om att klimatomställningen ska genomföras med fokus på åtgärder som helt och hållet eliminerar utsläppen och tar oss hela vägen ner till nettonollutsläpp senast år 2045. Vi gör grovjobbet som lägger grunden för en helt klimatneutral infrastruktur i vårt land, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

- Överenskommelsen understryker vikten av att klimatpolitiken kan kombineras med tillväxt utan att slå undan benen för hushållens ekonomi. Nu fortsätter arbetet med att öka nyttan och effektiviteten i svensk klimatpolitik, säger Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen.

Presskontakt

Carl Bergkvist
Biträdande presschef hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 33 74
e-post till Carl Bergkvist
Mia Widell
Presschef hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-125 17 09
e-post till Mia Widell
Anna Simon-Karlsson
Tf pressekreterare (politiskt sakkunnig) hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Mobil 076 112 28 15
e-post till Anna Simon-Karlsson
Oskar Cavalli-Björkman
Presskontakt för Sverigedemokraterna
Telefon 072-208 43 33

Tilläggsöverenskommelse till Tidöavtalet

Bilagan i sin helhet publiceras i respektive partis kanaler.