Hoppa till huvudinnehåll

"EU måste ta fram nya globala regler för textilexport till utvecklingsländer"

Publicerad

Debattartikel av Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister i Sverige, Christophe Béchu, minister för ekologisk omställning i Frankrike och Magnus Heunicke, miljöminister i Danmark, Dagens industri, 25 mars 2024.

Vi måste sätta stopp för exporten av våra textilavfallsproblem till utvecklingsländer. Därför föreslår Sverige, Frankrike och Danmark i dag nya globala regler för export av textilavfall under Baselkonventionen.

Det har aldrig sålts så mycket kläder i världen som nu, över 100 miljarder nyproducerade plagg säljs varje år. Den massiva försäljningstillväxten för med sig miljömässiga utmaningar eftersom produktionen av textilier kräver stora mängder energi, vatten och användning av kemikalier. Tittar man på hela livscykeln för textilier finns fler källor till föroreningar, som till exempel utsläpp av ökande mängder mikroplast i miljön. Textilsektorn bidrar också i hög grad till klimatförändringarna då den står för 10 procent av de globala utsläppen av växthusgaser – mer än luft- och sjötransporter tillsammans.

De senaste 20 åren har EU:s export av använda textiler tredubblats. Bara under 2019 exporterades 1,7 miljoner ton använda textiler, framför allt till länder i Afrika och Asien som inte har kapacitet att säkerställa korrekt avfallshantering. Felhanterat textilavfall hamnar ofta på soptippar eller i naturen, där det orsakar skada för människor, djur och miljö.

Det är dags att agera med kraft.

Sverige, Frankrike och Danmark har implementerat nationella strategier och initiativ för att stärka textilsektorns hållbarhet. På EU-nivå har antagandet av direktivet om företags hållbarhet och granskning av värdekedjor (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) gett ett första svar till dessa utmaningar, genom att fastställa skyldigheter för stora företag avseende negativa effekter på mänskliga rättigheter och miljö för hela värdekedjan i deras verksamhet, inklusive i textilbranschen.  Den pågående riktade översynen av avfallsdirektivet ger oss ytterligare möjlighet att stärka hantering och återvinning av textilavfall i EU.

Importen och exporten av avfall regleras på global nivå under Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall. I nuvarande form kräver Baselkonventionen inte att en exportör inhämtar förhandsgodkännande från den importerande staten vid export av textilavfall, vilket är fallet för andra problematiska avfallsströmmar som hushållsavfall, plastavfall och elektroniskt avfall. Det finns inte heller något krav på att säkerställa att det importerande landet har kapacitet att hantera textilavfallet på ett miljövänligt sätt.

Därför föreslår vi, Sverige, Frankrike och Danmark, att textilavfall ska omfattas av kontrollmekanismerna under Baselkonventionen. I likhet med vad som gäller för elektroniskt avfall under Baselkonventionen skulle detta innebära

  • Krav på att förhandsgodkännande inhämtas för import och export av textilavfall.
  • Förbud mot export av farligt textilavfall, till exempel fläckat med kemikalier eller färg.

Vi tror att det här tillvägagångssättet skulle föra med sig betydande fördelar för miljö och hälsa i utvecklingsländer, utan att skada marknaden för second hand-kläder. Vi anser även att förslaget är ett sätt för EU att visa globalt ledarskap och ansvar i linje med EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier och inom ramen för pågående förhandlingar om avtalet för att stoppa plastföroreningarna. Initiativet skulle också ge mer information om vilka typer av textiler som exporteras och var de till slut hamnar.

Vi uppmanar nu våra kollegor i EU att stödja vårt förslag. Nuvarande tillvägagångssätt och mängder av textilavfall som exporteras är ohållbara. Medlemsländerna i EU måste ta ansvar, visa ledarskap och introducera tydliga och effektiva globala restriktioner för att stoppa föroreningarna från textiler.

Vi måste agera nu.

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister i Sverige

Christophe Béchu, minister för ekologisk omställning i Frankrike

Magnus Heunicke, miljöminister i Danmark.

Laddar...