75 miljoner till Unesco för att bygga upp skolor och förskolor i Ukraina

Publicerad

Utbildningssektorn i Ukraina har drabbats hårt av Rysslands fullskaliga invasion. Sedan februari 2022 har över 3 000 förskolor, skolor och andra utbildningsinstitutioner skadats och 360 har totalförstörts. Sverige bidrar nu med 75 miljoner kronor till Unescos krisfond som bland annat stödjer renovering och återuppbyggnad av skadade och förstörda skyddsrum i förskolor och skolor.

– Det svenska biståndet till Ukraina är omfattande och uppgår sedan den nya regeringen tillträdde till över tre miljarder kronor. Ukrainas utbildnings- och vetenskapsdepartement har bett svenska regeringen om hjälp inom just utbildningssektorn, något vi med detta stöd nu svarar upp mot, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Skyddsrum kan hjälpa tusentals barn och elever att återvända till fysisk undervisning och aktiviteter i förskolan och skolan. Dessutom påverkas barnens sociala och psykiska välmående positivt om de får möjlighet till ordnat umgänge med jämnåriga. Förskolan kan dessutom ha en viktig roll i att förmedla hälsotjänster som hälsovård och måltider. I dag begränsar bristen på fungerande skyddsrum antalet barn som kan vistas i förskolan och att barn inte kan gå i förskolan hindrar i sin tur vårdnadshavarnas möjligheter att arbeta.

– Det är oerhört viktigt att barn och elever kan fortsätta sin utbildning utan längre avbrott och att förskolan och skolan får vara den trygga punkt som den kan vara. Det här stödet till Unescos krisfond för deras arbete i Ukraina bidrar till just det, säger skolminister Lotta Edholm.

Förutom att ge nödvändig utrustning för skyddsrum gör bidraget det möjligt för Unesco att installera nödvändiga faciliteter för vatten, sanitet och hygien samt säkerställa att förskolor och skyddsrum är rustade för vintern med uppvärmning och isolering. Unesco kan även säkerställa att skyddsrummen är tillgängliga för personer med funktionshinder och att barn får tillgång till psykosocialt stöd och fysiska aktiviteter. Bidraget är en del av Sveriges bistånd till Ukraina.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00