Pressmeddelande från Socialdepartementet

60 miljoner kronor till regionerna för att bättre nyttja ledig vårdkapacitet

Publicerad

Drygt 60 miljoner kronor betalas ut till regionerna för snabbare vård till patienter. Detta är en del av de medel som regeringen aviserat för insatser för att snabbt öka antalet patienter som får vård i väntan på att ett nationellt heltäckande alternativ, en nationell vårdförmedling, är på plats.

– Väntetiderna och vårdköerna i Sverige måste kortas och fler patienter behöver få vård i tid. Därför stöttar staten regionernas arbete med att korta väntetiderna och med att öka möjligheterna att fler patienter ska få vård hos vårdgivare med ledig kapacitet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut drygt 60 miljoner kronor till regionerna. Utbetalningen avser deras arbete med att erbjuda väntande patienter snabbare vård och för eventuella reskostnader som uppkommit när en patient, som väntat längre än den lagstadgade vårdgarantins 90 dagar, fått vård på annan ort. Medlen betalas ut utan krav på administrativ motprestation från regionerna.

Regeringen och dess samarbetsparti har tidigare aviserat om inrättandet av en nationell vårdförmedling som ska synliggöra var kapacitet finns i landet så att väntande patienter snabbare erbjuds vård. Flera uppdrag har beslutats som utgör viktiga steg på vägen dit.

Utbetalningarna som nu görs till regionerna är en del av de 100 miljoner kronor som regeringen i budgetpropositionen avsatt för 2023 för insatser för att snabbt öka antalet patienter som får vård i väntan på att ett nationellt heltäckande alternativ är på plats. E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har flera uppdrag på området och resterande del, drygt 60 miljoner kronor, betalas nu ut direkt till regionerna. Mot bakgrund av att det saknas tillförlitligt underlag över såväl resekostnader för vårdgarantipatienter som över behovet av lotsning i olika regioner tilldelas regionerna ca 2,9 miljoner kronor vardera.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter