Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stöder Bris med en riktad kampanj till barn och unga som vill lämna kriminalitet

Publicerad

Regeringen har med start 2023 avsatt 20 miljoner kronor årligen för att möjliggöra en långsiktig finansiering av Bris nationella stödlinje för barn. Nu möter regeringen Bris ansökan om ytterligare stöd för en riktad kampanj för att nå ut till fler barn och unga som befinner sig i otrygga miljöer eller riskerar att dras in i kriminalitet. För detta avsätter regeringen 1 miljon kronor under 2023.

– Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och ljus framtid. Vi ser idag att allt fler och allt yngre barn dras in i kriminalitet, och vi hör hur allt fler barn är oroliga och rädda. I samtal med Bris framkommer att barn och unga vill ta sig ur kriminella miljöer och en önskan om att vägledas rätt för att få hjälp med detta, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

– Den grova organiserade brottsligheten har på ett förfärligt sätt krupit allt längre ned i åldrarna, både vad gäller offer och förövare. Utmaningarna måste tacklas på många olika plan. Varje ung kille på glid ska punktmarkeras och de barn och unga som vill slita sig loss från gängens klor ska stöttas, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

– Bris har sedan länge gjort mycket viktiga insatser för att hålla stödlinjer öppna och erbjuda barn stöd. Här finns både en struktur och kunskap i att ge medmänskligt stöd när livet känns särskilt tufft, säger socialminister Jakob Forssmed.

Syftet med satsningen är att nå ut med information om Bris nationella stödlinje så att fler barn och unga som vill lämna kriminalitet eller riskerar att dras in i kriminella miljöer kan vända sig dit för professionellt stöd och råd. Målet är att Bris ska erbjuda stöd och lotsning med kontakter med myndigheter för barn och unga som vill lämna kriminalitet, och ge stöd till barn och unga som påverkas indirekt av kriminalitet genom att bo i ett utsatt område eller genom att ha personer i sin närhet som är involverade i brottslighet.

Socialtjänsten i kommunerna har huvudansvaret för avhoppare från kriminella nätverk och andra individer som vill lämna kriminaliteten bakom sig. Verksamheten bedrivs i huvudsak på lokal nivå i samarbete mellan socialtjänsten och polisen. En viktig del i satsningen som nu möjliggörs är ett nära samarbete med relevanta myndigheter.

 

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff