Regeringen satsar på gödselbaserad biogas

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om stöd till gödselbaserad biogas. Stödet syftar till att främja en ökad produktion av biogas samtidigt som metangasutsläppen minskas.

– Med det här stödet tar regeringen ytterligare ett steg i arbetet med att minska jordbruksföretagens fossilberoende, stärka den lokala produktionen av energi och därmed även minska deras sårbarhet för höga energipriser, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Regeringens beslut innebär att det fortsatt kommer att utgå ett stöd på högst 40 öre/kWh producerad biogas. Stödet kommer att hanteras av Energimyndigheten och ska betalas ut i förskott. Företag kan ansöka i december 2023 och utbetalningarna är planerade att starta i början av 2024. Företagen ska basera sin ansökan på en uppskattning av hur mycket biogas de förväntar sig att producera under 2024.

– Genom det här beslutet bekräftar regeringen att vi fortsätter stödja jordbruksföretagens positiva insatser för att producera förnybar energi och minska metangasutsläppen från djurproduktionen genom att ta tillvara på energin i stallgödsel, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Stödet finansieras från anslaget 1:9 Biogasstöd inom utgiftsområde 21 Energi. I regeringens budgetproposition för 2024 tillfördes anslaget 200 miljoner kronor om året till och med 2026.

Presskontakt

Marcus Jonsson
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 13 04
e-post till Marcus Jonsson
Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson