Regeringen ger nytt stöd för återuppbyggnad av energisystemet i Ukraina

Publicerad

I dag har regeringen fattat beslut om att ge stöd till Internationella energibyrån (IEA) för att inom ramen för flaggskeppsprogrammet Clean Energy Transitions Programme bidra till återuppbyggnaden av energisystemet i Ukraina.

Ukraina är ett prioriterat partnerland för IEA. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är behovet av återuppbyggnad av energisystemet stort. Genom Clean Energy Transitions Programme ger IEA-sekretariatet bland annat stöd i policyfrågor samt teknisk expertis. Stödet som regeringen beslutat om kommer bland annat att bidra till ökad försörjningstrygghet och påskyndad utfasning av fossila bränslen. 

− En ny vinter väntar Ukraina och den civila befolkningen. Med kontinuerliga ryska attacker mot kritisk energiinfrastruktur är det av stor vikt att Sverige bidrar till återuppbyggnaden av energisystemet och att öka landets motståndskraft, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Därtill har regeringen fattat beslut om stöd till Clean Energy Ministerial med syfte att påskynda spridning och implementering av ren energiteknik globalt, stöd till Mission Innovation med syfte att påskynda innovation inom hållbara energisystem globalt, samt stöd till det internationella samarbetsinitiativet Electric Vehicle Initiative för att främja utvecklingen av laddfordon.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö