Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya krav på upphettade tobaksvaror

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som ska öka kraven på hälsovarningar på vissa upphettade tobaksvaror samt förbjuda smaksättning av denna typ av varor. Beslutet är en följd av ett nytt direktiv inom EU.

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om nya krav på upphettade tobaksvaror. I lagrådsremissen föreslår regeringen att lagen om tobak och liknande produkter ändras så att det införs ett förbud mot karakteristisk smak på upphettade tobaksvaror samt att det ska vara möjligt att genom myndighetsföreskrifter reglera krav på informationstexter och hälsovarningar för dessa produkter.

Ändringarna som föreslås i svensk lag är nödvändiga för att implementera EU-kommissionens direktiv. Reglerna på tobaksområdet är till stor del harmoniserade inom EU. Tidigare har det funnits undantag från vissa krav för upphettade tobaksvaror. Dessa undantag ska nu upphävas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2024.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff