Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förebyggande åtgärder i fokus när Johan Pehrson besöker Köpenhamn

Publicerad

I dag den 30 oktober reser arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson till Köpenhamn. Under besöket ska han bland annat diskutera integration och kampen mot utanförskap med invandrings- och integrationsminister Kaare Dybvad Bek och arbetsmarknadsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Johan Pehrson är i Köpenhamn 30–31 oktober för att utbyta erfarenheter och idéer om integrationspolitik och brottsförebyggande åtgärder med danska politiker. Han kommer utöver regeringsföreträdarna Kaare Dybvad Bek och Ane Halsboe-Jørgensen bland annat träffa barn- och ungdomsborgmästare Jakob Næsager för att diskutera skolfrågor och framväxten av parallellsamhällen samt arbetsmarknads- och integrationsborgmästare Jens-Kristian Lütken för att lära sig mer om Köpenhamns arbete med språkundervisning för nyanlända.

Presskontakt

Christian Brundu
Politiskt sakkunnig hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-139 91 05
e-post till Christian Brundu