Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Betänkandet Sveriges säkerhet i etern överlämnades till regeringen

Publicerad

Idag, den 26 oktober, överlämnades betänkandet ”Sveriges säkerhet i etern” till kulturminister Parisa Liljestrand. Betänkandet föreslår ett antal ändringar kring ingripande mot sändningar av radio och tv med hänsyn till rikets säkerhet.

Utredningen föreslår bland annat att tillståndsplikt införs för sändningar av radio och tv via satellit. Utredningen lämnar också förslag om när ett tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv att sända tv och sökbar text-tv ska kunna återkallas på grund av yttrandefrihetsbrott.

- Det säkerhetspolitiska läget har försämrats över tid i Sveriges närområde och i Europa. Läget påverkas bland annat av hybridhot där stater eller statsunderstödda aktörer avsiktligt försöker störa samhällets funktioner eller påverka opinioner, beslutsfattare och demokratiska processer. Det kan exempelvis ske genom falsk och vilseledande information i radio och tv som hotar Sveriges säkerhet. Jag ser fram emot att analysera utredningens slutsatser närmare, det blir viktiga inspel i det fortsatta arbetet att stärka Sveriges säkerhet, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Utredningen gör bedömningen att det finns ett lika starkt intresse av att skydda Sveriges säkerhet oavsett om det är fråga om sändningar i marknät eller via satellit. Utredningen anser vidare att möjligheterna att ingripa bör inte vara beroende av vilken distributionsform som används. Villkoren och förutsättningar för sändningar i etern bör också göras mer enhetliga enligt utredningen.

Betänkandet har tagits fram av Utredningen om ingripande mot satellitsändningar med hänsyn till Sveriges säkerhet under ledning av justitierådet Henrik Jermsten.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.