Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Stöd till Ukraina prioriterat när Johan Forssell träffar Världsbankschefen Ajay Banga

Publicerad

I dag den 14 september deltar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell i guvernörsmöte med den nordisk-baltiska valkretsen i Världsbanken. På mötet kommer ministrarna att diskutera de pågående reformerna av Världsbanken med dess nytillträdde chef Ajay Banga.

gruppbild inomhus
På mötet deltog bistånds- och finansministrar från de nordisk-baltiska länderna och Världsbankens nytillträdde chef Ajay Banga. Foto: Anna Bitic/Regeringskansliet

– När det kommer till omvärldens stöd för att bygga upp det krigshärjade Ukraina har Världsbanken en central roll. Det är uppenbart att vi, trots våra bästa ansträngningar, inte kan täcka kostnaden enbart med offentlig finansiering. Privat kapital och investeringar kommer att vara en absolut nödvändighet och den privata sektorns engagemang är avgörande. I detta sammanhang är Världsbankens arbete för att öka privat resursmobilisering centralt, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Mötet samlar bistånds- och finansministrar från de nordisk-baltiska länderna. I år betonas bankens pågående reformarbete och de nordisk-baltiska ländernas vision om att fokusera på klimat och fattigdom. Världsbanken har konstaterat att den måste bli både större och bättre för att kunna mobilisera de resurser som krävs för att möta globala utmaningar som klimatförändringar, liksom för att nå de globala målen.

Det finns inom Världsbanken en stark enighet om vikten av ett fortsatt stöd till Ukraina. Sedan Rysslands fullskaliga invasion har Världsbanken mobiliserat över 37 miljarder USD i ekonomiskt stöd från givarländerna. Det har bland annat gått till att upprätthålla statliga funktioner i form av utbetalningar av löner och pensioner till offentligt anställda, och till reparationer av energi- och bostadsinfrastruktur.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal

Fakta

Sverige ingår som ägare i Världsbanken i en nordisk-baltisk valkrets. Finansminister Elisabeth Svantesson är svensk guvernör och utrikes- och biståndsminister Johan Forssell är svensk viceguvernör. Det nordisk-baltiska valkretsmötet är en del av de svenska förberedelserna för Världsbankens årsmöte som hålls i Marrakech, Marocko, den 9-14 oktober.