Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Rådet mot organiserad brottslighet samlas för extrainsatt möte med fokus på senaste våldsvågen

Publicerad

I dag, tisdagen den 19 september, hålls ett extrainsatt möte i rådet mot organiserad brottslighet med anledning av den senaste våldsvågen. Efter mötet finns tid för media. 

Syftet med det extrainsatta mötet är att diskutera lägesbild och åtgärder ägnade att bryta nyrekrytering av barn och unga till de kriminella gängen. 

De aktörer som deltar, utöver rådets ordinarie medlemmar från de brottsbekämpande myndigheterna, är de myndigheter och aktörer som kommer i kontakt med kriminalitet som rör barn och unga, som Statens Institutionsstyrelse (SiS), Socialstyrelsen, Skolverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Om rådet mot organiserad brottslighet

Rådet mot organiserad brottslighet inrättades av regeringen i december 2022. Syftet är att stärka och effektivisera det samlade arbetet mot den organiserade brottsligheten. Arbetet i rådet ska skapa bättre förutsättningar för att åtgärder som vidtas är träffsäkra, effektiva och leder till praktisk nytta.

Rådet har utöver justitieministern, samordnande statssekreterare i Justitiedepartementet och statssekreterare i Finansdepartementet, följande fasta medlemmar: rikspolischefen, chefen för Polismyndighetens nationella operativa avdelning, riksåklagaren, generaltulldirektören samt generaldirektörerna vid Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Rådet leds av justitieministern. 

Efter mötet finns tid för media.

Tid för media: Klockan 11.45-12.15
Plats: Korsningen Drottninggatan/Karduansmakargatan 

För mer information om mötet och möjligheter till intervju, kontakta pressekreterare Caroline Opsahl.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl