Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Paulina Brandberg deltar i nordiskt ministermöte om jämställdhet och hbtqi på Island

Publicerad

Den 25–26 september åker jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg till Reykjavik för att delta i ett möte med sina nordiska kollegor i ministerrådet för jämlikhet och LGBTI. Paulina Brandberg kommer även att delta i en mottagning med Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir och Reykjaviks borgmästare Dagur B. Eggertsson.

- Island har bedrivit ett ambitiöst arbete under sitt ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet. Arbetet för jämställdhet, kvinnors och flickors rättigheter och hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter blir viktiga frågor också under Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet 2024, säger Paulina Brandberg.

Vid mötet i Reykjavik avhandlas hur det gemensamma samarbetet för jämställdhet och hbtqi-personers lika rättigheter i Norden kan stärkas. Vid mötet diskuteras även former för att motverka tillbakagången runt om i världen för jämställdhet och hbtqi-personers lika rättigheter samt transpersoners lika rättigheter och levnadsvillkor.

Under besöket på Island deltar Paulina Brandberg även i ett panelsamtal om framsteg och behovet av fortsatta insatser på hbtqi-området i de nordiska länderna.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson