Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Ökade bidrag till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

Publicerad

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget och erfarenheter från Ukraina har tydliggjort behovet av ett starkt civilt försvar. Kommuner och regioner har en avgörande roll för att säkerställa att samhällets funktionalitet kan upprätthållas genom hela hotskalan. Regeringen föreslår därför att bidragen till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar ska öka med 100 miljoner kronor årligen från och med 2024.

Därutöver kommer bidragen till följd av tidigare beslut att ökas med 50 miljoner kronor, genom medel som sattes av i totalförsvarspropositionen 2020. Det här innebär att bidragen till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar sammantaget ökar med cirka 25 procent.

Medlen fördelas och betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ökningen kommer att fördelas så att bidragen till kommunerna ökas med 130 miljoner kronor till totalt 649 miljoner kronor år 2024, och att bidragen till regionerna ökas med 20 miljoner kronor till totalt 105 miljoner kronor år 2024.

Förslaget som regeringen lämnade i budgetpropositionen för 2024 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Presskontakt

Cornelia Norman
T.f. pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-804 34 48
e-post till Cornelia Norman

Budgetnyheter inom Försvars­­­departementets områden

Här finns samlad information om de budgetnyheter för departementets områden som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024.