H.M. Konungen och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson besöker Stenungsund

Publicerad

Måndag den 25 september besöker H.M. Konungen och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson Stenungsund tillsammans med landshövding Sten Tolgfors. Syftet med besöket är att visa stöd till kommunen och övriga som arbetar med att hantera konsekvenserna av det omfattande skredet på E6:an i Stenungsund. Syftet är också att få information om nuläge och arbetet framåt.

Stenungsunds kommun kommer att ta emot besöket och med finns även representanter från övriga ansvariga myndigheter. Delar av besöket sker i anslutning till skredområdet.

Klockan 13:30 - 14:00 håller infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson en pressbrief, med möjlighet för enskilda intervjuer efteråt. För att närvara på plats krävs ackreditering. Antalet platser kommer att vara begränsat. Pressträffen sker utomhus.

Anmälan görs senast kl 10.30 måndag 25 september via e-post till Annika Klemming, kommunikatör Länsstyrelsen Västra Götaland.
E-post: [email protected]

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson