Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens

Publicerad

Det ska bli lättare för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens. Regeringen går därför fram med ett förslag om förlängd expertskatt från fem till sju år. Regeringen har även beslutat om ett tilläggsdirektiv som innebär att de så kallade 3:12-reglerna ska ses över för att reglerna om så kallade kvalificerade personaloptioner ska bli mer effektiva, och därmed underlätta för företag att attrahera nyckelkompetens.

En viktig förutsättning för entreprenörskap är möjligheterna för företag att rekrytera kompetent personal och att behålla nyckelpersoner. Inte minst mot bakgrund av att dagens arbetsmarknad blir alltmer internationell och konkurrensen om anställda ökar.

– Vi vill lägga grunden för en högre tillväxt i Sverige samtidigt som vi säkerställer goda villkor för företagande i Sverige. Därför går vi nu fram med två förslag för att förbättra företagens möjlighet att attrahera nyckelkompetens. Vi förlänger tiden som utländska experter, forskare och nyckelpersoner kan få en skattelättnad från fem till sju år. Vi utvidgar också 3:12-utredningens uppdrag så att den ser över hur 3:12-reglerna kan förändras för att göra det lättare att behålla kompetens med hjälp av kvalificerade personaloptioner, säger finansminister Elisabeth Svantesson.  

En kommitté har sedan tidigare i uppdrag att analysera hur de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, kan förenklas respektive se över hur reglerna kan förändras för att ytterligare främja entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag. Kommittén ska nu, utöver tidigare uppdrag, se över 3:12-reglerna för att stärka möjligheterna för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens och därigenom främja tillväxt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024.

Kommittén får i ytterligare uppdrag att:

  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan ändras för att göra de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av personaloptioner (så kallade kvalificerade personaloptioner) mer effektiva när det gäller att attrahera och behålla nyckelkompetens, och
  • lämna förslag till de författningsändringar som kommittén anser är lämpliga.  

Förslaget om utvidgad tidsgräns för expertskatten kommer aviseras i budgetpropositionen för 2024. Förslaget förväntas träda i kraft den 1 januari 2024 och kommer tillämpas för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.