Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i skolor med socioekonomiska utmaningar

Publicerad

För att göra arbetsmiljön och arbetsvillkoren bättre för de lärare som arbetar i skolor med socioekonomiska utmaningar föreslår regeringen att 165 miljoner kronor per år avsätts under en treårsperiod. Medlen kan användas utifrån de lokala behoven, till exempel för att minska personalomsättningen eller anställa fler lärare och annan personal som kan avlasta lärarna.

– Att locka skickliga lärare till skolor med tuffa förutsättningar kommer göra att fler klarar skolan. Det förebygger utanförskap och kriminalitet, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

– Genom att möjliggöra attraktiva arbetsförhållanden för lärare på skolor med särskilt svåra förutsättningar ges eleverna bättre möjligheter att nå målen för utbildningen. En bra skolgång med erfarna lärare för elever i dessa skolor är en väldigt stark friskfaktor som stärker barns och ungas framtidsutsikter, säger skolminister Lotta Edholm.   

Lärarbristen ser olika ut på olika skolor. Skolverkets lägesbedömning som publicerades i augusti visar att det främst är de elever som har mindre gynnsamma förutsättningar som saknar behöriga och erfarna lärare. Regeringen vill därför göra det mer attraktivt att arbeta på de mest krävande skolorna. Bättre arbetsförhållanden för lärare kan göra det enklare för huvudmännen att rekrytera och behålla både erfarna lärare och rektorer. De föreslagna medlen kan till exempel användas för att stärka skolornas trygghet och studiero på olika sätt. 

Statsbidraget till huvudmän för förskoleklasser och grundskolor med socioekonomiska utmaningar infördes 2021 och hanteras av Skolverket. I och med den föreslagna ökningen kommer statsbidraget att omfatta 570 miljoner kronor 2024–2026 och därefter 405 miljoner kronor per år. 

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Laddar...