Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska fortsätta följa covid-19-läget inom hälso- och sjukvården

Publicerad

Socialstyrelsen har sedan juli 2022 i uppdrag att följa läget inom hälso- och sjukvården avseende covid-19 och att upprätthålla en förstärkt beredskap för en ökad smittspridning och belastning på vården. Regeringen har beslutat att förlänga detta uppdrag.

– Covid-19-pandemin har visat att det finns ett behov av att Socialstyrelsen kontinuerligt tar fram lägesbilder inom sjukvården till regeringen och berörda myndigheter, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Utöver en förlängning av myndighetens uppdrag till 31 den augusti 2024 har uppdraget ändrats så att Socialstyrelsen ska följa läget inom hälso- och sjukvården när det gäller alla infektionssjukdomar som har stor påverkan på hälso- och sjukvården, och inte begränsa detta till covid-19. Socialstyrelsen ska också hämta in aktuella uppgifter från regionala och nationella datakällor. Uppgifterna, som exempelvis kan var om antalet inneliggande patienter eller disponibla vårdplatser inom slutenvård, ska inhämtas och göras tillgängliga löpande.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun