Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Särskilt sändebud för internationella cyberfrågor

Publicerad

Regeringen har utsett Andrés Jato till särskilt sändebud för internationella cyberfrågor. Cyberfrågorna får en allt större utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse. Regeringen stärker nu utrikesförvaltningens förmåga att driva dessa frågor.

I utrikesdeklarationen den 15 februari i år redogjorde utrikesministern för en förhöjd ambitionsnivå för regeringens arbete med internationella cyber- och digitala frågor. Där meddelades också att ett särskilt sändebud för dessa frågor inrättas. Denna befattning är placerad på den säkerhetspolitiska enheten på Utrikesdepartementet (UD) med ställning som ambassadör.

Sändebudet kommer att företräda Sverige inom EU, Nato och FN, i samarbeten med andra länder, samt i dialogen med den privata sektorn. Sändebudet får en viktig roll att driva Sveriges intressen och prioriteringar inom cyberområdet. Det innefattar säkerhetspolitik, handel och konkurrenskraft, samt demokrati och mänskliga rättigheter. 

Cyberfrågorna är gränsöverskridande och det krävs omfattande internationella samarbeten för att bemöta snabbt växande utmaningar. Det handlar om att upprätta internationella regler och normer för statliga och icke-statliga aktörer, och att i samverkan med likasinnade länder gemensamt bemöta och höja kostnaden för hot och angrepp. Utrikes- och säkerhetspolitiken har en viktig roll i regeringens ansträngningar att ta till vara Sveriges intressen och att stärka Sveriges förmåga och säkerhet inom cyberområdet. 

Cyberfrågor berör flera politiska ansvarsområden inom UD, liksom andra departement och myndigheter. De är också i hög grad föremål för ny policyutveckling och ett ökat internationellt samarbete. Sändebudet kommer bidra till Sveriges policyutveckling på detta område i nära samverkan med berörda delar av Regeringskansliet och ansvariga myndigheter.

Andrés Jato är idag ambassadör vid den Heliga stolen och Malta med stationering i Stockholm. Han har tidigare arbetar som chef för UD:s enheten för nedrustning och icke-spridning, chef för Europakorrespondentenheten på UD och varit ambassadör med ansvar för arktiska frågor samt bland annat tjänstgjort vid ambassaden i Sarajevo.

Andrés Jato tillträder sin nya befattning inom kort.

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt
Laddar...