Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen inrättar en delegation för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område

Publicerad

För att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet inrättar regeringen nu en delegation för brottsförebyggande åtgärder. Det första uppdraget för delegationen att utreda är förstärkningsteam inom socialtjänsten, det som i Tidöavtalet kallas för social insatsstyrka. Utredare för delegationen blir Martin Valfridsson.

Barn och unga som växer upp i områden där kriminella har stort inflytande löper en ökad risk att utnyttjas och involveras i kriminalitet. Under de senaste åren har barn och ungas kopplingar till kriminella nätverk uppmärksammats allt mer. Socialtjänsten har en central roll i arbetet med att förebygga och förhindra att barn och unga involveras i kriminalitet och att främja en gynnsam utveckling hos barn och unga.

- Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. Det är tydligt att det krävs nya åtgärder både för att det brottsförebyggande arbetet ska prioriteras och för att socialtjänstens personal ska få det stöd som behövs. Inrättandet av en brottsförebyggande delegation och uppdraget att utreda så kallade förstärkningsteam är ett viktigt steg i rätt riktning, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Socialtjänstens brottsförebyggande arbete behöver stärkas. Syftet med förstärkningsteam, som är inspirerade av den danska modellen task forces, är att vägleda socialtjänsten i metoder och arbetssätt rörande en specifik målgrupp eller situation. Förstärkningsteam kan även bistå socialtjänsten med omvärldsanalyser och förmedla kunskap om beprövade förebyggande metoder på en övergripande nivå. 

Syftet med teamen är också, i samverkan med andra relevanta aktörer och myndigheter så som skola, polis och sjukvård, att kartlägga och utveckla rutiner och arbetssätt som främjar samverkan mellan dessa aktörer.

Delegationens uppdrag och utredare

Delegationen ska kartlägga vilket behov av stöd som socialtjänsten har och utifrån dessa behov föreslå hur förstärkningsteam kan utformas, ta ställning till vilka uppgifter som är lämpliga att lägga på förstärkningsteam samt analysera och föreslå hur dessa bör organiseras och vilken kompetens som bör finnas i teamen.

Utredare för delegationen är Martin Valfridsson. Han har lång erfarenhet av brottsförebygg­ande arbete inom såväl Polismyndigheten som Regeringskansliet. Martin Valfridsson är i dag chef för avdelningen för särskilda utredningar inom Polismyndigheten och har tidigare även varit rättschef och chef för rikspolischefens kansli. Han har därutöver varit domare vid Stockholms tingsrätt och Södertörns tingsrätt.

- Martin Valfridsson besitter breda juridiska och politiska kunskaper och erfarenheter inom områden som är av central betydelse för att nå framgång i det här uppdraget, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

 

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-1476954
e-post till Olivia Nensén