Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en proposi­tion med förslag som ger de brotts­bekämpande myndig­heterna större möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel. Syftet är att de brotts­bekämpande myndig­heterna mer effektivt ska kunna förhindra, utreda och lagföra allvarliga brott.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Brotts­utvecklingen i Sverige är mycket allvarlig. För att bryta utveck­lingen och öka trygg­heten i Sverige behöver fler brott för­hindras och klaras upp. Hemliga tvångs­medel är ofta avgörande för att bekämpa brott som begås inom krimi­nella nätverk. Regeringen föreslår därför att hemliga tvångs­­medel ska få användas i fler fall. Detta har också efter­­frågats av Polis­­myndig­heten och Åklagar­­myndig­­heten.

Prop. 2022/23:126 Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

Ett av förslagen i proposi­tionen innebär att det ska bli möjligt att använda hemliga tvångs­medel, till exempel hemlig avlyss­­ning, i preventivt syfte mot gäng­­kriminella för att för­hindra dödliga skjut­­ningar och spräng­­ningar och annan allvarlig brotts­­lighet kopplad till krimi­­nella nätverk.

– Den grova organi­serade brotts­ligheten är system­hotande och riskerar att skada tilliten till rätts­staten. En viktig del i regeringens arbete med att bekämpa den grova organi­serade brottslig­heten är att se till att polis och åklagare får tillgång till de verktyg som krävs för att komma åt de krimi­nella gängen. Och det snabbt – regeringen har därför arbetat hårt för att lagänd­ringarna ska kunna träda i kraft redan den 1 oktober, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

I propositionen föreslår regeringen bland annat följande:

  • Under en förunder­­sökning ska hemliga tvångs­­medel få användas för att utreda flera brott vars samlade straff­värde över­stiger en viss nivå.
  • Brotts­katalogerna ska utvidgas så att hemliga tvångs­­medel kan användas för att utreda fler typer av brott.
  • Tillstånd till hemlig rums­­avlyss­ning och hemlig kamera­­över­vak­ning ska få knytas till en skäligen misstänkt person i stället för en viss plats.
  • Överskotts­information som har kommit fram vid hemliga tvångs­­medel ska få användas för andra ändamål.
  • Rättssäkerheten för den enskilde ska stärkas, bland annat genom för­bättrade möjlig­heter till insyn och tillsyn.

Efter synpunkter från Lag­rådet har förslagen justerats i vissa delar. Bland annat föreslås en under­rättelse­skyldighet till Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden och vissa brott i de utvidgade brotts­katalogerna har tagits bort. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Propositionen bygger på en överens­­kommelse mellan Sverige­­demokraterna, Moderaterna, Krist­­demo­kraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Laddar...