Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

27,5 miljoner kronor för ökat stöd till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Publicerad

Elever med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan löpa större risk att misslyckas i skolan än andra elever. I vårändringsbudgeten för 2023 föreslår regeringen att 27, 5 miljoner satsas på förstärkt stöd och kompetensutveckling för specialpedagogiska insatser. Syftet är att förbättra utbildningen för barn och elever med NPF.

– Många elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får i dag inte det stöd de behöver för att klara skolarbetet. Skolan måste kunna se och möta de här elevernas behov. För att alla barn och elever ska få det stöd de har rätt till föreslår regeringen en satsning för att bland annat fler skolor ska kunna inrätta mindre undervisningsgrupper, för att bättre tillgodose elevers behov av särskilt stöd, säger skolminister Lotta Edholm.

Regeringens förslag innebär att totalt 27,5 miljoner kronor ska avsättas för ökat stöd till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och består av tre delar.

Statsbidraget till särskilda insatser på skolområdet förstärks med 20 miljoner kronor. Förstärkningen gäller den del som går till kostnader för att inrätta eller utveckla anpassade lärmiljöer med få elever och hög personaltäthet i grundskolan eller gymnasieskolan. Denna del av statsbidraget omfattar i dag 40 miljoner kronor.

2,5 miljoner kronor går till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att myndigheten ska nå ut bredare med deras stödinsatser och material inom NPF-området. Syftet är att huvudmännen ska få större kunskap om det stöd SPSM kan erbjuda.

5 miljoner kronor går till kompetensutveckling inom specialpedagogik. Skolverket och SPSM ska bland annat ta fram kompetensutvecklingsinsatser om hur utbildningen kan anpassas för barn och elever med NPF.

Regeringen avser att överlämna förslaget till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2023. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand