Hoppa till huvudinnehåll

Vätgas en nyckelroll i omställningen – Energimyndigheten får i uppdrag att samordna arbetet

Publicerad

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige. Uppdraget syftar bland annat till att stärka samarbetet inom fossilfri vätgas mellan nationella aktörer och öka Sveriges möjligheter att dra nytta av arbetet inom vätgas i EU.

I uppdraget ingår att bidra med analys och diskussion i samhället om strategiska vägval för Sverige som vätgasnation. Det gäller bland annat hur fossilfri vätgas och dess infrastruktur i Sverige kan utvecklas ur ett systemperspektiv.

- Utvecklingen och användningen av fossilfri vätgas kommer att ha stor betydelse för omställningen till ett utsläppsfritt samhälle och ha stor påverkan på framtida elbehov i Sverige och Europa. I Sverige har vätgas en nyckelroll i omställningen till fossilfria processer i industrin, exempelvis för produktion av fossilfritt stål, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Fossilfri vätgas har på kort tid blivit en central del av EU:s och många länders strategier för klimat- och energiomställning. I Sverige är vätgasen avgörande för industrins omställning och kan även användas för tillverkning av olika bränslen till flyg, sjöfart och andra långa och tunga transporter samt för produktion av ammoniak och konstgödsel.

Genom detta uppdrag tar regeringen nu majoriteten av de åtgärder som Energimyndigheten presenterade i november 2021 i sitt förslag till Sveriges nationella strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak vidare.

Laddar...