Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar på akutskolor och ökad tillgång till speciallärare

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny statsbidragsförordning. Bidrag enligt förordningen ska gå till personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan. Syftet är bland annat att öka tryggheten och studieron i skolan och stärka arbetet med stöd och anpassningar så att fler elever når utbildningens mål. Totalt omfattar satsningarna 535,5 miljoner kronor för 2023.

För att hantera elever som stör undervisningen eller hotar andra elever och lärare genomför regeringen nu en satsning för att huvudmän ska kunna inrätta akutskolor, där elever kan placeras tillfälligt enligt skollagens bestämmelser. Akutskolorna bidrar därmed till att säkra kontinuiteten i utbildningen för alla elever.

– Det finns skolor som har mycket stora ordningsproblem och i dag saknas det ofta praktiska möjligheter att vid behov tillfälligt flytta elever utanför den egna skolan. Akutskolorna innebär en möjlighet för huvudmän att värna tryggheten och studieron i skolan, säger skolminister Lotta Edholm.

För att stärka skolans arbete med stöd och anpassningar så att fler elever ska få tillgång till effektiva stödinsatser i rätt tid genomförs också satsningar på att öka tillgången till speciallärare i skolan och stärka möjligheten för rektorer att inrätta särskilda undervisningsgrupper. För att öka antalet speciallärare i skolväsendet har dessutom 200 miljoner kronor avsatts för att fler ska kunna utbilda sig till speciallärare.

– Alltför många elever får inte tillgång till effektiva stödinsatser i rätt tid. Med tidiga insatser slipper små problem bli skolmisslyckanden i högstadiet. För att det ska bli möjligt krävs det fler speciallärare, säger Lotta Edholm.

Den nya statsbidragsförordningen omfattar även det befintliga statsbidraget för personalförstärkning inom elevhälsan som avser skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Förordningen träder i kraft och ska börja tillämpas den 12 april 2023. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Fakta

Den nya statsbidragsförordningen reglerar fyra olika statsbidrag som ska användas för personalkostnader. Fördelning av medel 2023:

  • Satsningen på akutskolor omfattar 50 miljoner kronor.
  • Satsningen på fler speciallärare för särskilda undervisningsgrupper omfattar 100 miljoner kronor.
  • Satsningen på fler speciallärare omfattar 235,5 miljoner kronor.
  • Satsningen på elevhälsan omfattar 150 miljoner kronor.

Presskontakt

Erik Åslin
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1406874
e-post till Erik Åslin
Laddar...