Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Globala utmaningar i fokus när det svenska EU-ordförandeskapet står värd för europeiskt humanitärt forum

Publicerad

Den 20–21 mars står Sverige tillsammans med EU-kommissionen värd för ett europeiskt humanitärt forum i Bryssel. Forumet samlar beslutsfattare och nyckelpersoner i det humanitära samfundet och syftar till att stärka EU:s roll som humanitär aktör. Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell står värd.

– Sverige är en av världens största humanitära givare och tar ett globalt ansvar. Givet det allvarliga humanitära läget i världen, inte minst efter Rysslands invasion av Ukraina, behöver fler länder ta sitt ansvar, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Under forumet kommer företrädare för givarländer, FN-systemet, rödakorsrörelsen och civilsamhället diskutera aktuella humanitära frågor och utmaningar. Målet är att bredda resursbasen för humanitärt bistånd globalt och inom EU, stärka effektiviteten i humanitärt bistånd och minska humanitära behov.  

Forumet äger rum mot bakgrund av ett allvarligt globalt läge. Sedan 2019 har de humanitära behoven i världen nästan tredubblats. Enligt FN beräknas 339 miljoner människor vara i behov av humanitärt stöd i år. Över 100 miljoner människor befinner sig på flykt och 50 miljoner människor i 45 länder befinner sig på gränsen till svält.

De humanitära behoven växer snabbare än finansieringen. För att möta klyftan mellan behov och finansiering behöver den humanitära givarbasen breddas, både inom EU och globalt. Globalt sett står de tio största humanitära givarna för över 80 procent av all humanitär finansiering. Inom EU står idag fem medlemsstater för över 85 procent av medlemsstaternas totala humanitära finansiering.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal