Hoppa till huvudinnehåll

Socialstyrelsen ska bedöma möjligheten att donera medicinteknisk utrustning och sjukvårdsmateriel till katastrof- eller krigsdrabbade områden

Publicerad

Med anledning av de förfrågningar som Sverige får om stöd till katastrof- eller krigsdrabbade områden utomlands, främst från Turkiet och Syrien, ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma möjligheter att bistå. Myndigheten ska utreda vilken medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel eller annan utrustning som kan behövas vid utförande av vård som kan doneras i egna lager och i regionerna, efter att det nationella behovet är säkerställt. Regeringen avsätter 45 miljoner kronor för uppdraget.

– Vi har lager som kan komma till nytta för länder i vår omvärld som befinner sig i omedelbar nöd. Sverige vill kunna matcha mot behoven i den akuta situation som nu råder efter jordbävning och att kunna hjälpa i det stora lidande som är. Arbetet med att stärka vår egen beredskap i kris och vid händelse av krig pågår parallellt, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Behoven är fortsatt stora varför ytterligare stöd till Turkiet och Syrien behövs.  Jag är stolt över att Sveriges stöd har varit snabbt och resolut, vilket har gjort skillnad på plats. Sverige har hittills bidragit med 195 miljoner kronor och står om några veckor värd för en givarkonferens tillsammans med EU-kommissionen. Ytterligare stöd behövs, vilket regeringen är beredd att arbeta för, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Socialstyrelsen förfogar över vissa lager av utrustning som kan användas för vård vid olika tillfällen. Utrustningen är en del av Sveriges beredskap och ska kunna användas vid en kris. Även regionerna förfogar över utrustning och annan materiel som kan användas för särskilda ändamål som till exempel en kris.

Sverige får förfrågningar om stöd till katastrof- eller krigsdrabbade områden utomlands som förmedlas via EU:s civilskyddsmekanism eller via Euro-Altantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC). Det gäller för närvarande främst Turkiet och Syrien.

Därför får Socialstyrelsen nu i uppdrag av regeringen att göra en bedömning av sin möjlighet att bistå med detta. I och med det får myndigheten, efter att det nationella behovet har säkerställts, donera medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel eller annan utrustning som kan behövas vid utförande av vård.

Socialstyrelsen ska också undersöka regionernas möjlighet att avvara utrustning och materiel som efterfrågas samt bistå med samordning och logistik mellan de regioner som har möjlighet att bidra och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vidare ska Socialstyrelsen, i de fall efterfrågad utrustning och materiel inte kan avvaras, göra en bedömning av möjligheten att köpa in detta.

För uppdraget får Socialstyrelsen använda 45 miljoner kronor. Uppdraget ska redovisas den 31 maj 2023.

Läkemedelsverket har sedan tidigare ett uppdrag att koordinera förfrågningar om läkemedel med erbjudanden om donation av läkemedel från olika aktörer. Aktörer som har läkemedel för donation kan höra av sig till Läkemedelsverket.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00

Sveriges samlade stöd

Information om Sveriges samlade stöd till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien.

Laddar...