Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialminister Jakob Forssmed utsedd till medlem i Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance

Publicerad

Socialminister Jakob Forssmed har utsetts till medlem i Global Leaders Group (GLG) on Antimicrobial Resistance. Gruppen består av politiker och experter och som arbetar för att påskynda åtgärder mot antimikrobiell resistens.

– Frågan om antibiotikaresistens behöver tas på stort allvar, eftersom den är avgörande för att sjukvården även i framtiden ska kunna ge patienter den vård de behöver. Sverige har idag ett världsledande arbete på området men fler åtgärder måste vidtas på både nationell och global nivå. Det här är ett angeläget arbete och jag är därför glad att bli utsedd till medlem i Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance, säger socialminister Jakob Forssmed.

Antimikrobiell resistens (AMR) och särskilt antibiotikaresistens har länge varit en viktig fråga för Sverige och det pågår ett aktivt arbete för att motverka resistensutvecklingen och dess effekter såväl inom som utanför landets gränser. Sverige har haft stora framgångar i det nationella arbetet samt varit drivande i ett flertal initiativ inom EU och internationellt.

Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance, som har 26 medlemmar, består av världsledare och experter inom olika sektorer som arbetar för att påskynda politiska åtgärder mot antimikrobiell resistens. Gruppen bildades 2020 under FN, träffas fyra gånger årligen. Det närmaste mötet, gruppens sjätte möte, kommer att äga rum i Bridgetown på Barbados den 7-8 februari, 2023.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff