Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter kommitté för långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service

Publicerad

En parlamentarisk kommitté ska föreslå hur public service-uppdraget ska regleras från och med 2026 och föreslå vad som ska ingå i uppdraget under kommande tillståndsperiod. Förslagen ska syfta till att skapa goda förutsättningar för public service-verksamheten samt upprätthålla och värna dess oberoende.

– Syftet med utredningen är att hitta lösningar som långsiktigt värnar ett oberoende public service och som säkerställer verksamhetens självständighet och integritet, säger kulturminister Parisa Liljestrand. 

Kommittén ska föreslå hur public service-uppdraget ska regleras och vad som ska ingå i uppdraget inför kommande tillståndsperiod. I uppdraget ingår bland annat att utreda hur public service-verksamhetens legitimitet och höga förtroende kan stärkas ytterligare. Kommittén ska även analysera vilka lärdomar som kan dras i ljuset av det nya säkerhetspolitiska läget i Europa samt beskriva vad det betyder för verksamheten framåt.

I kommitténs uppdrag ingår också att föreslå en ändamålsenlig och teknikneutral reglering av public service. Förslag ska lämnas på hur uppdraget rörande svenska språket, de nationella minoritetsspråken och teckenspråket kan stärkas i syfte att uppnå hög kvalitet i utbudet.

Kommittén ska också analysera och lämna förslag på hur nyhetsuppdraget ska förtydligas när det gäller att främja tillgången till nyhets- och samhällsjournalistik i hela landet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2024.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...