Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Genomförande av EU-direktiv gällande multinationella företag

Publicerad

I en lagråds­remiss föreslår regeringen en ny lag om offentlig­görande av vissa stora företags inkomst­skatte­rapporter. Förslagen genomför ett EU-direktiv och gäller multi­nationella företag och koncerner med årliga intäkter över mot­svarande cirka 8 miljarder kronor.

Lagrådsremiss: Ökad trans­parens för stora företags skatte­betalningar

Förslagen genomför ett EU-direktiv och innebär att multi­nationella företag och koncerner varje år ska ta fram och offentlig­göra en rapport med inkomst­skatte­uppgifter. Rapporten ska bland annat innehålla uppgifter om före­tagets eller koncernens intäkter, vinsten eller förlusten och vilken inkomst­skatt som har betalats. Redovis­ningen av uppgifter ska ske separat för olika länder där företaget eller koncernen bedriver verksamhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 22 juni 2023.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Laddar...