Hoppa till huvudinnehåll

Digitala översiktsplaner ska göra samhällsplaneringen effektivare

Publicerad Uppdaterad

(Ny version) Nu tar regeringen ett viktigt steg för att åstadkomma en digitaliserad och standardiserad samhällsbyggnadsprocess. Regeringen har beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner ska bli digitala.

– Regeringen arbetar intensivt med att korta ledtiderna i samhällsbyggnadsprocessen. Digitalt tillgängliga översiktsplaner bidrar till att göra processen för samhällsplanering mer effektiv. Flera kommuner har redan gått före och infört digitala lösningar, nu är det dags för de andra att följa efter, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Bland de kommuner som redan arbetar digitalt med översiktsplaner finns till exempel Sundsvall, Örebro och Kungsbacka.

Enligt de nya bestämmelserna måste dock alla nya översikts- och regionplaner som påbörjas av kommunerna från och med den 1 januari 2027 vara digitala. Motsvarande reglering finns redan för detaljplaner sedan 1 januari 2022.

Digitala planer ökar möjligheten att hålla digital dialog med medborgare och andra aktörer. Därmed blir det möjligt att nå fler målgrupper vid till exempel samråd än vid analogt förfarande. Olika aktörer i samhället förväntar sig också generellt att mer information finns tillgänglig digitalt.

Regeringens beslut innebär också att Boverket får rätt att bestämma standarder för utformningen av planerna. När planerna är enhetliga blir det lättare att använda och utbyta information inom samhällsbyggnadsprocessen mellan både offentliga och privata aktörer.

Rättelse

Den förra versionen kunde tolkas som att de nya reglerna gällde även befintliga översikts- och regionplaner, men reglerna gäller bara för de nya planer som påbörjas från och med den 1 januari 2027. Motsvarande gäller för detaljplaner sedan 1 januari 2022.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...