Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning om haverikommission vid suicid

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor inom det suicidpreventiva området för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt och ändamålsenligt suicidpreventivt arbete.

– Vi måste arbeta bättre än idag med preventiva åtgärder men samtidigt dra lärdom varenda gång någon tar sitt liv. Vi vill därför att en haverikommission ska sättas in varje gång. Inte för att skuldbelägga utan för att se vad olika aktörer såsom skola, socialtjänst, vård, polis och räddningstjänst konkret kan göra för att undvika att det händer igen, säger socialminister Jakob Forssmed.

Suicid är den yttersta konsekvensen av psykiskt lidande, men också av kriser och svåra livsförhållanden. Det stora antalet suicid och suicidförsök tillsammans med det psykiska lidande detta medför och tillhörande samhällsekonomiska kostnader innebär att suicidalitet är ett allvarligt samhällsproblem. Sverige behöver ta krafttag för att motverka förekomsten av suicid.

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor inom det suicidpreventiva området. Bland annat ska utredaren analysera och föreslå hur ett nationellt ansvar för breda händelseanalyser efter suicid kan utformas, alltså att en utredning alltid genomförs för att komma fram till vad som har hänt och för att upptäcka eventuella brister i samhällets skyddsnät. Utredaren ska också analysera om regelverken som gäller hälso- och sjukvårdens patientsäkerhetsarbete respektive socialtjänstens kvalitetsarbete som rör suicid och suicidförsök bör förändras för att utveckla det suicidförebyggande arbetet.

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt och ändamålsenligt suicidpreventivt arbete genom ett ökat lärande i berörda verksamheter samt ett stärkt samarbete mellan samhällsaktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...