Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Publicerad

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning.

Forskningens frihet är sedan tidigare reglerad i grundlagen och högskolelagen. Sedan den 1 juli 2021 anges det även i högskolelagen att den akademiska friheten ska främjas och värnas i högskolornas verksamhet. Lärosätenas ledningar ansvarar för att prioritera frågan och värna en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning.

– Akademins styrka ligger i att förutsättningslöst få söka ny kunskap. Därför måste det vara möjligt för forskare och lärare att ställa kontroversiella frågor och presentera oväntade resultat. Det är ytterst allvarligt om forskare och lärare stängs ute från det vetenskapliga samtalet på grund av ordval eller ämnesval. För att vi ska få en bättre förståelse av hur detta ser ut ute på lärosätena ger regeringen nu UKÄ i uppdrag att göra fördjupade fallstudier om akademisk frihet, säger utbildningsminister Mats Persson.

UKÄ ska enligt uppdraget i myndighetens regleringsbrev för 2023 genomföra fallstudier i syfte att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet i enlighet med bestämmelserna i högskolelagen och en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning. Myndigheten ska även sammanställa lärosätenas arbete med att främja och värna den akademiska friheten och en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning. Sammanställningen ska inkludera en sammanfattande nationell bild och en internationell utblick.

Uppdraget om fallstudier ska redovisas senast den 15 februari 2024 och övriga delar ska redovisas senast den 15 maj 2024.

Frågan om akademisk frihet aktualiserades under hösten i debatten om förekomsten av så kallad cancelkultur på svenska lärosäten.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...