Pressmeddelande från Regeringen

Regeringen presenterar det svenska ordförandeskapet i Europaparlamentet i Bryssel

Publicerad

Regeringens statsråd kommer under vecka fyra och fem att presentera det svenska EU-ordförandeskapets prioriteringar i inom respektive statsråds sakområde i Europaparlamentets utskott.

Ladda ner:

I samband med presentationerna kommer utfrågningar av statsråden att hållas i Europaparlamentets utskott. I samband med utfrågningarna kan utskottens ledamöter ställa frågor till ministrarna om aktuella ämnen.

Mötena i utskotten direktsänds på Europaparlamentets webbplats. European Parliament (europa.eu)

Presskontakt

Charlotte Nilsson
Presskommunikatör vid Kommunikationssekretariatet för EU-ordförandeskapet 2023
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 78 26
e-post till Charlotte Nilsson