Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

EU:s externa demokratiarbete i fokus när statssekreterare Diana Janse deltar vid rapportlansering i Bryssel

Publicerad

Statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Diana Janse, deltar den 31 januari i ett samtal om EU:s externa demokratiarbete. Under mötet lanserar demokratiinstitutet IDEA en rapport som tagits fram på uppdrag av Sverige inför EU-ordförandeskapet.

– Att värna demokrati och rättsstatens principer är en av Sveriges prioriteringar för ordförandeskapet i EU. I en tid av global demokratisk tillbakagång och hot från auktoritära stater som Ryssland är det av yttersta vikt att EU är en stark demokratiaktör – inte bara internt, utan gentemot resten av världen, säger statssekreterare Diana Janse.

IDEA:s rapport analyserar EU:s möjligheter att stärka sitt demokratiarbete. Det sker mot bakgrund av de senaste årens utmaningar mot demokratin, men också mot bakgrund av att EU grundas på demokratiska värderingar, är en stark global röst för demokrati och en stor givare inom demokratibistånd. I rapporten rekommenderar IDEA bland annat EU att tydligare framhäva demokratins positiva politiska och socio-ekonomiska resultat i sitt demokratifrämjande arbete. Rapportförfattarna rekommenderar också att stärka arbetet med att inkludera civilsamhället i utformningen av EU:s demokratipolitik.  

– Rapporten kan bli ett viktigt bidrag till diskussionerna om hur EU kan stärka sitt arbete för demokrati i utrikes- och utvecklingspolitiken, säger statssekreterare Diana Janse.

Rekommendationer för EU:s externa demokratiarbete - IDEA:s webbplats.

Om konferensen

Lanseringseventet äger rum vid Residence Palace i Bryssel. Under konferensen träffar Diana Janse representanter från bland annat den Europeiska utrikestjänsten, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och civilsamhället i Bryssel. Under konferensen deltar också representanter från USA och Zambia i diskussioner om hur demokratier kan stärka sitt samarbete kring demokratifrågor. Ett annat ämne på agendan är den halvtidsöversyn av EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati som kommer att genomföras under det svenska EU-ordförandeskapet.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00