Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill utöka undervisningstiden i lågstadiet

Publicerad

Varje år saknar många elever som går ut årskurs nio i grundskolan behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden i lågstadiet för att elever ska få tillräckligt med undervisningstid för att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

- Det är i lågstadiet som eleverna ska lära sig de grundläggande kunskaper och färdigheter som de sedan behöver för att fortsätta att utvecklas genom sin skolgång. Det är viktigt att alla elever får den tid som de behöver för att tillgodogöra sig dessa kunskaper och färdigheter, säger skolminister Lotta Edholm.

Regeringen har i Skolverkets regleringsbrev för 2023 gett myndigheten i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden i lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Främst bör en utökning göras i svenskämnena och matematik.

I Skolverkets uppdrag ingår att förbereda för att undervisningstiden ska utökas med totalt en timme per skoldag i lågstadiet, men tiden kan fördelas mellan årskurserna. Skolverket ska lämna förslag på hur en utökning av undervisningen kan införas och redogöra för vilka ekonomiska och andra konsekvenser detta skulle få.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 1 december 2023.

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...