Pressmeddelande från Justitiedepartementet

EU:s asyl- och migrationspolitik och Rysslands invasion av Ukraina på agendan under RIF-råd i Bryssel

Publicerad

Justitie­minister Gunnar Strömmer och migrations­minister Maria Malmer Stenergard deltar i rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8-9 december i Bryssel. I fokus på mötet står bland annat EU:s asyl- och migrations­politik och Rysslands invasion av Ukraina.

Under torsdagen den 8 december avhandlas inrikes frågor. Då fortsätter diskus­sionen om situa­tionen längs de huvud­sakliga migrations­rutterna till EU. Frågan var i fokus på det extra­insatta RIF-rådet den 25 november där migrations­minister Maria Malmer Stenergard deltog. Ministrarna kommer att informeras om hur det pågå­ende arbetet med EU:s asyl- och migrations­politik går.

Rysslands invasion av Ukraina står också på dag­ordningen. Ministrarna ska bland annat disku­tera situationen för ukrainska flyktingar inom EU och hur bered­skaps­planeringen ser ut för vintern. Frågan om Schengens utvidg­ning kommer också att diskuteras.

Fredagen den 9 december ägnas åt rättsliga frågor. Ministrarna ska då bland annat diskutera kom­missionens förslag om regler om frysning och förverkande av brotts­lingars tillgångar.

En annan fråga i fokus är kom­missionens förslag för att stärka skyddet för journalister och människo­rätts­försvarare mot ogrundade rätts­processer. Ministrarna kommer även att disku­tera en lösning för EU:s anslut­ning till den europe­iska konven­tionen om skydd för de mänskliga rättig­heterna och de grund­läggande friheterna (EKMR).

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand