Peter Sandwall lämnar uppdraget som landshövding i Kalmar län

Publicerad

Regeringen utsåg idag landshövdingen i Kalmar län Peter Sandwall till statssekreterare i Försvarsdepartementet. Detta innebär att Peter Sandwall lämnar uppdraget som landshövding i Kalmar län.

– Peter Sandwall har en lång och gedigen erfarenhet av offentlig förvaltning. Förutom uppdraget som landshövding har han bland annat arbetat inom Regeringskansliet och som generaldirektör för Försvarsmakten. Hans erfarenheter kommer att vara en stor tillgång för regeringen, bland annat i arbetet med den snabba och kraftiga tillväxt som försvaret nu befinner sig i, säger civilminister Erik Slottner.

Regeringen har idag även utsett tidigare länsrådet Johan Blom till vikarierande landshövding i Kalmar län. Johan Blom var under ett år vikarierande landshövding för Länsstyrelsen i Värmlands län. Dessförinnan var Blom avdelningschef för Myndigheten för yrkeshögskolan och under en period även vikarierande generaldirektör för denna myndighet. Blom har också varit chef i Arbetsförmedlingen, både lokalt, regionalt och nationellt.

Både Peter Sandwall och Johan Blom tillträder sina tjänster den 3 november 2022.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Presskontakt
Telefon (växel) 08-405 10 00