Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell besöker Kenya

Publicerad

Bistånds- och utrikeshandelsministern besöker Kenya den 23–24 november 2022. Resan sker i samband med att kronprinsessan Victoria och Norges kronprins Haakon besöker Kenya.

 – Sverige och Kenya har långvariga och breda relationer och jag ser fram emot ett fortsatt nära samarbete mellan våra länder. Vi hoppas kunna fördjupa det ytterligare med särskilt fokus på handel och investeringar – ett område där både Sverige och Kenya ser stor potential för ett stärkt ekonomiskt utbyte till ömsesidig nytta för ökad tillväxt, sysselsättning och utveckling, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Sverige och Kenya ser stor potential för att utöka samarbetet på området handel och investeringar med fokus på miljö och klimat, teknologi inom hälsosektorn, transport och grön omställning. Som ett stöd i att förverkliga denna potential har Sverige och Kenya nyligen ingått ett samförståndsavtal på området handel och investeringar.  

Under besöket deltar bistånds- och utrikeshandelsministern vid ett affärsforum där svenska, norska och kenyanska företag får möjlighet att diskutera utsikter för handel och investeringar. Affärsforumet erbjuder både privata och offentliga aktörer möjligheter att utbyta erfarenhet och kunskap samt stärka relationerna mellan länderna.

Bistånds- och utrikeshandelsministern planerar även att delta vid invigningen av Business Sweden och Innovation Norway’s nya kontor i Nairobi. Vidare planeras ett besök vid ett biståndsprojekt i en av Nairobis fattigare stadsdelar med fokus på vatten och sanitet, företagsbesök samt bilaterala möten med regeringsföreträdare och partnerorganisationer.

Faktaruta

Kenya är Östafrikas största och mest utvecklade ekonomi. Kenya räknas som ett lägre medelinkomstland. Sverige har haft diplomatiska relationer med Kenya sedan 1964 och har en lång historia av utvecklingssamarbete.

Nuvarande biståndsstrategi gäller för perioden 2021–2025 och fokuserar på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, miljö och klimat samt inkluderande ekonomisk utveckling. Utvecklingssamarbetet syftar även till att lägga grund för bredare och mer självbärande ekonomiska relationer och partnerskap mellan länderna.

Över 35 svenska företag finns representerade i Kenya och många ser Kenya som en ingångsmarknad för Afrika i stort. Kenyas ekonomi, en växande medelklass och fungerande rättssystem, i kombination med stora satsningar på infrastruktur och grön omställning skapar goda förutsättningar för svenska företag och forskningsinstitut att fördjupa samarbetet framöver.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00