Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

En ny könstillhörighetslagstiftning

Publicerad

Regeringen lägger i en lagrådsremiss fram förslag om en ny könstillhörighetslagstiftning. Förslaget innebär att den administrativa processen för att ändra det kön som framgår av folkbokföringen ska skiljas från den medicinska processen.

– Sverige har världens första - och därmed också världens äldsta - könstillhörighetslag. Det är nu tid för en modernisering. Vi behöver en ny lagstiftning som delar in juridiskt kön och ingrepp i könsorganen i olika lagar och som utgår från individens uppfattning om sig själv, säger socialminister Lena Hallengren.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att den nuvarande lagen om fastställande av könstillhörighet ska ersättas av två nya lagar: lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen och lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen.

Den föreslagna lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (så kallat juridiskt kön) innebär att den administrativa processen för att ändra det kön som framgår av folkbokföringen förenklas jämfört med i dag. Ett beslut om ändrat juridiskt kön ska beslutas av Socialstyrelsen men endast föregås av en mindre omfattande prövning inom hälso- och sjukvården. Åldersgränsen föreslås också sänkas från 18 till 16 år.

Den föreslagna lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen ska reglera förutsättningarna för de kirurgiska ingrepp i könsorganen som syftar till att kroppen ska stämma överens med könsidentiteten. Även i detta avseende innebär förslaget en förenkling och prövningen ska vara mindre omfattande än i dag. Det föreslås att det inte längre ska krävas tillstånd från Socialstyrelsen för att genomgå kirurgiska ingrepp utan det blir i stället hälso- och sjukvården som fattar dessa beslut. Samma åldersgräns som i dag föreslås gälla i denna lag, det vill säga 18 år.

Regeringen har haft två viktiga utgångspunkter för lagstiftningsarbetet; att säkerställa att folkbokföringssystemet inte riskerar att missbrukas och värna respekten för rätten till självbestämmande. Regeringen har även varit mån om att värna patientsäkerheten.

De nya reglerna och ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.