Pressmeddelande från Finansdepartementet

Historiskt hög avkastning för AP-fonderna

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna till riksdagen. AP-fonderna har under 2021 fortsatt att bidra positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna pensionssystemet. Första–Fjärde AP-fonderna har också uppfyllt målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.

Under 2021 uppgick det samlade resultatet för Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna, buffertfonderna, till 338 miljarder kronor efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 20,2 procent, vilket är en historiskt hög avkast­ning. Sedan det nuvarande pensionssystemet infördes 2001 har buffert­fondernas genomsnittliga årliga avkastning varit 7,1 procent per år. Vid 2021 års slut uppgick buffertfondernas kapital till 2 004 miljarder kronor, vilket är 308 miljarder högre än vid föregående årsskifte. Under 2021 var nettoflödet 31 miljarder kronor från Första–Fjärde AP-fonderna till inkomstpensionssystemet.

Sjunde AP-fonden har i uppgift att förvalta förvalsalternativet AP7 Såfa inom premiepensionssystemet. Under 2021 uppgick avkastningen för AP7 Såfa till 31,5 procent. Det kan jämföras med den genomsnittliga av­kastningen för de privata fonderna i premiepensionssystemet som uppgick till 27,1 procent.

Under 2021 har samtliga AP-fonder fortsatt att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. Regeringen bedömer att Första–Fjärde AP-fonderna har uppfyllt det lagstadgade målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.

Om skrivelsen

Det svenska pensionssystemet består av tre delar: den statliga allmänna pensionen, tjänstepensionssystemet och privat pensionssparande. Den allmänna pensionen består i sin tur av flera delar: garantipension, inkomstpensionstillägg, inkomstpension och premiepension. Skrivelsen redogör för AP-fondernas roll och utveckling i det allmänna pensionssystemet.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg